TePoS - hlavní stránka

TePoS Ostrava - LOGISTIKA, TECHNICKÉ PORADENSTVÍ, KONZULTACE

Analýza stávajících kapacit manipulační techniky

Struktura analýzy

Příklad základních dokumentů pro analýzu

Šachovnicová tabulka Tabulka tras

Schématické znázornění toku materiálu v provozu Schéma toku materiálu

Obslužné manipulační prostředky Analýza provozu vysokozdvižných vozíků

Na základě těchto vstupů je možné tyto procesy optimalizovat včetně nastavení nutného počtu manipulačních prostředků a organizace jejich práce.

U složitějších podmínek a většího počtu sousledných manipulačních operací je vhodné využít k optimalizaci procesu sestavení dynamického modelu.

(c) 2003-2013 TePoS Ostrava